DTA / TG – Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz

Marka / Model 

Perkin Elmer STA 6000

Özellikler

Sensör: Platin örnek tutucu
Referans halkası
Denge çöz.: 0.1 μg
Sıcaklık aralığı: Oda sıc. – 1000°C
Isıtma hızı: 0.1 to 100 °C/dk
Örnek tutucu: Alumina 180 μl

Amaç 

DTA / TG cihazı çeşitli malzemelerin erime,
camsı geçiş sıcaklığı, süblimleşme sıcaklıkları,
kütle kaybı/kazancı, faz değişimi ve
oksitlenme gibi özellikleri belirlenmesinde
kullanılmaktadır.

Örnek Teslim Şartları: 

• Toz numunelerin miktarı minimum 5-15 mg arasında olmalıdır.

• Katı malzeme örnekleri, max 3×3 mm boyutlarında olmalı, maksimum numune kalınlığı 3 mm olmalıdır (toz halinde olmaları tercih edilir).

• Analizin gerçekleştirileceği atmosfer ortamı (Azot/Hava) ve sıcaklık belirtilmelidir.

 

İletişim: 

EMUM fiyat kataloğu için tıklayınız.
Endüstriyel hizmet başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yetkili: Cesim Narmanoğlu – Numune Kabul Birimi | Telefon: 0232 301 90 10 | E-Posta: cesim.narmanoglu@deu.edu.tr

EMUM Sekreterlik | Telefon: 0232 301 90 01 | E-Posta: emum@deu.edu.tr