İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

emum-icpoes

Marka / Model 

Thermo Scientific iCAP 600 Series

Özellikler

Çip: Yüksek performans katı hal CID86 çip
Dalga boyu aralığı: 166 – 847 nm
Yardımcı gaz kütle akış kontrolü: 0-2 L/dk
Sisleştirici gaz kütle akış kontrolü: 0-2 L/dk
Peristaltik pompa: 4-kanal,
Mini peristaltik pompa hızı: 0 – 125 rpm
Spektral bant geçişi: 7 pm – 200 nm

Amaç 

Indüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektroskopisi (ICPOES),
çevresel, metalurjik, jeolojik, petrokimya, farmasötik, malzeme
ve gıda güvenliği alanları da dahil olmak üzere birçok farklı uygulama
için tercih edilen, eser element analizinin mümkün olduğu bir
tekniktir. Numunenin, yaklaşık 6000-10000 °C sıcaklıktaki plazmaya
püskürtülmesi ile gaz fazına geçerek uyarılan atomların yaptıkları
emisyonun ölçümüne dayanır. Sıvılar ve katılar gibi çeşitli numune
tiplerine ve sulu ve organik numunelere uygulanabilir ve bu
örneklerde kalitatif / kantitatif analiz yapar. En sık yapılan uygulamalardan
biri de sıvı numunelerinde ağır metal analizidir.

Örnek Teslim Şartları: 

 

 

İletişim: 

EMUM fiyat kataloğu için tıklayınız.
Endüstriyel hizmet başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yetkili: Cesim Narmanoğlu – Numune Kabul Birimi | Telefon: 0232 301 90 10 | E-Posta: cesim.narmanoglu@deu.edu.tr

EMUM Sekreterlik | Telefon: 0232 301 90 01 | E-Posta: emum@deu.edu.tr