Nano Partikül Boyut ve Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı

Marka / Model 

Malvern Nano ZS

Özellikler

Ölçüm aralığı: 0,3 nm – 10,0 μm (Ø)
Ölçüm prensibi: Dinamik ışık saçılımı
Min. örnek hacmi: 12 μL
Zeta potansiyel aralığı: > ± 500 mV
Hareketlilik aralığı: > ± 20 μ.cm/V.s
Maksimum numune iletkenliği: 200 mS/cm

Amaç 

90 derecelik açıda bulunan dedektörü ve dinamik ışık saçılımı metodu
ile, giriş seviyesinde partikül ve moleküler boyut ölçümü yapan
bir cihazdır. Ayrıca, Laser Doppler Microelectrophoresis metodu ile
zeta potansiyel ve elektroforetik mobilite ölçümüne de olanak sağlar.

Örnek Teslim Şartları: 

 

 

İletişim: 

EMUM fiyat kataloğu için tıklayınız.
Endüstriyel hizmet başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yetkili: Cesim Narmanoğlu – Numune Kabul Birimi | Telefon: 0232 301 90 10 | E-Posta: cesim.narmanoglu@deu.edu.tr

EMUM Sekreterlik | Telefon: 0232 301 90 01 | E-Posta: emum@deu.edu.tr