Zaman Çözümlemeli Spektrometre


Marka / Model 

Edinburgh Instruments FLSP920 Fluorescence Spectrometer
(Steady State, Lifetime, Phosphorescence)

Özellikler

Işık kaynaklar: Xe900 sürekli xenon lamba (200-900 nm),
μF920 mikrosaniye flaşlamba,
nF920 nanosaniye flaşlamba
Dedektörler: Tek foton sayımı (SPC) fotokatlandırıcı (PMT),
Yakın Kızılötesi (NIR) dedektör (900-1500 nm)
Veri toplama teknikleri: Tek foton sayımı,
Çok kanallı ölçeklendirme (MCS),
Zaman İlişkili Tek Foton Sayımı (TCSPC)
(spektral tarama, kinetik ölçümler, fluoresans ve fosforesans bozunma ölçümleri)
Sistem Geometrisi: Optik Konfigürasyon sağ açı geometrisi (standart)

Amaç 

Floresans veya fosforesans özellik gösteren organik ya da inorganik maddelerin eksitasyon, emisyon spektrum ölçümleri, nano ve mikro saniye düzeyindeki floresans ömrü (decay time) ölçümleri için kullanılmaktadır. Bu yolla maddenin absorpsiyon ve emisyon yaptığı dalga boyları belirlenebilir. Standart ölçümlerde 200 – 900 nm arasında çalışır. Belli dalga boylarında (görünür bölge ve IR) pulslu lazer ışık kaynakları ile uyarma yapılarak nano saniye düzeyindeki “decay time” ölçümleri gerçekleştirilir. Mikro saniye flaşlamba ile  uyarılarak mikro saniye düzeyindeki floresans ömrü ölçümleri alınabilir.

Fotofizik, fotokimya, biyofizik ve yarı iletken araştırmaları, tek ve çoklu üssel bozukluklar, zamana bağlı emisyon spektroskopisi (tres), monomer eksimer kinetiği, zamana bağlı floresans anizotropisi, çözücü gevşeme dinamiği, biyomedikal, malzeme fiziği, ilaç sektörü, sensör uygulamaları gibi alanlardaki araştırmalarda kullanılan bir analiz cihazıdır.

 

 

Örnek Teslim Şartları: 

 

 

İletişim: 

EMUM fiyat kataloğu için tıklayınız.
Endüstriyel hizmet başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yetkili: Cesim Narmanoğlu – Numune Kabul Birimi | Telefon: 0232 301 90 10 | E-Posta: cesim.narmanoglu@deu.edu.tr

EMUM Sekreterlik | Telefon: 0232 301 90 01 | E-Posta: emum@deu.edu.tr